Hlásenie 4. 3. 2024

  • ZO Slovenského zväzu záhradkárov Sobotište pozýva svojich členov na brigádu – zbieranie odpadkov popri ceste na priehradu. Brigáda sa uskutoční dňa 6. 3. 2024 (t. j. streda) so zrazom o 16.00 hod. pri futbalovom ihrisku. Prineste si so sebou rukavice.
  • Výbor Únie žien Sobotište pozýva svoje členky na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 9. 3. 2024 (t. j. sobota) o 16.00 hod. v Hostinci u Majera. Na schôdzi sa bude vyberať aj členský príspevok.
  • Knižnica v Sobotišti pozýva deti na zábavné popoludnie v knižnici dňa 5. 3. 2024 (t. j. utorok) o 14.00 hod. V programe popoludnia bude dramatizácia rozprávok, hádanky, kvízy a hry.
  • Jednota dôchodcov Sobotište pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 11. 3. 2024 (t. j. pondelok) o 14.00 hod. v Hostinci u Majera.
Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...