Hlásenie – 31.8.2020

  • Riaditeľstvo ZŠ Sobotište oznamuje, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa bude konať dňa 2. 9. 2020 (streda) o 900 hod. Žiaci si so sebou prinesú prezuvky, slovník, pero, rúšku a vyplnený „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021“. Link na tlačivo je uvedený na stránke školy  (dostupné TU). Na základe špeciálneho usmernenia ministerstva školstva je povolený  vstup do budovy len jednému zákonnému zástupcovi prváka. Zákonní zástupcovia žiakov ostatných tried do budovy školy povolený vstup nemajú. 
  • Materská škola Sobotište oznamuje rodičom, že pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá podpísaný zdravotný dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti. Príslušné tlačivá (vyhlásenia) nájdete na webovej stránke materskej školy a na webovej stránke našej obce –  dostupné: TU
Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...