Oznam pre rodičov k nástupu detí do MŠ v novom školskom roku

Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ zákonný zástupca predkladá podpísané tlačivo č. 3 a tlačivo č. 4.

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá zákonný zástupca VYHLÁSENIE o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – tlačivo č. 4.

Všetci zákonní zástupcovia sa oboznámia s Organizáciou a podmienkami výchovy a vzdelávania v školskom roku 2020/2021, ktoré v MŠ podpíšu.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 2020-2021

tlačivo č. 3

tlačivo č. 4

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...