Obec Sobotište Aktuality

Hlásenie 14.1.2021

Oznamujeme rodičom, že Materská škola Sobotište bude na základe rozhodnutia ministra školstva aj od pondelka 18. januára 2021 v prevádzke len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, polícia, požiarnici, vojsko) a…

Materská škola Sobotište – prevádzka od 18.1.2021

Oznamujeme rodičom, že stále platí rozhodnutie ministra školstva zo dňa 8. 1. 2021 a materská škola bude od pondelka 18. 01.2021 naďalej v prevádzke pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, polícia,…

Materská škola v Sobotišti – znovuotvorenie od 11.1.2021

Oznamujeme rodičom, že Materská škola Sobotište bude na základe rozhodnutia ministra školstva v prevádzke od pondelka 11. 01.2021 pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, polícia, požiarnici, vojsko) a pre deti zákonných…