Klub slovenských turistov Sobotište – kontakty

Klub slovenských turistov Sobotište

906 05  Sobotište 72

IČO 37841190
Bankové spojenie Tatra banka
Číslo účtu 2620810142/1100
IBAN SK32 1100 0000 0026 2081 0142 
Predseda Ján Oravec

906 05  Sobotište 371

0907 649 935

oravec.jan@centrum.sk

Tajomník Ing. Juraj Koba

906 05  Sobotište 72

0904 212 381

jurajkoba@gmail.com

 

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...