13 Výsledky vyhľadávania

Zobrazujeme výsledky vyhľadávania, pretože ste prišli z pôvodnej stránky www.obecsobotiste.sk.
Výsledy pre výraz "VZN".

Cehraničný projekt – Po stopách habánov

  Partnerské obce Sobotište a Vacenovice Vás pozývajú na prezentáciu cezhraničného projektu „Po stopách habánov“, ktorá sa uskutoční 25. februára 2018 o 14.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Sobotišti.   Na jeseň roku… viac »

História obce

Obec Sobotište sa hodnoverne písomne prvýkrát spomína v roku 1251 v listine Bela IV.  ako „terra Zobodicha“. Obec patrila do hradného panstva hradu Bana, od roku 1297 do brančského hradného panstva. Názov obce dokladá, že vznikla… viac »

Sobotištská hvezdáreň

V roku 1971 sa začala v areáli Základnej školy v Sobotišti stavať astronomická pozorovateľňa – hvezdáreň, ktorú projektoval Ing. arch. Gabriel Gála z Myjavy. Stavba bola financovaná z prostriedkov Okresného národného výboru v Senici – odboru školstva (vo… viac »

Hvezdáreň

Príležitostná poštová známka

Známka s portrétom Samuela Jurkoviča Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 8.2.1995 príležitostnú poštovú známku „Gazdovský spolok, Sobotište, 1845“ v nominálnej hodnote 9 Sk. Rok 1995 bol významným rokom pre celé slovenské a svetové družstevné… viac »

príležitosná známka

Náučný chodník

Sprievodca po náučnom chodníku HISTÓRIOU SOBOTIŠŤA Chodník vybudoval v roku 2004 Klub slovenských turistov Sobotište z finančných prostriedkov obce a Roľníckeho družstva Sobotište. Dĺžka chodníka je 2,5 km, má deväť informačných miest a môžete… viac »

Školy

Poznanie a vedomosti sú najväčším darom. Nikto nám ich nemôže ukradnúť a my ich môžeme do nekonečna rozdávať bez obáv z toho, že nám z nich ubudne.      Potrebu vzdelávať sa a zakladať… viac »

MAS Kopaničiarsky región

Občianske združenie „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 5. 10. 2007 v Myjave. Účelom vzniku bola možnosť financovania rozvoja vidieka pomocou prístupu Leader – osi 4 v rámci… viac »