Smútočné oznamy

Hlásenie 26.7.2019

Oznamujeme Vám, že vo veku 87 rokov zomrela naša občianka pani Františka Kubíčková, č. s. 377. Pohreb zomretej bude dňa 2. augusta 2019 (t.j. piatok) o 15.00 hod. v Dome smútku v Sobotišti.