Smútočné oznamy

Smútočný oznam

Oznamujeme Vám, že vo veku 83 rokov zomrela naša občianka pani Oľga Hvožďarová, č. s. 662. Pohreb zomretej sa uskutoční dňa 3. apríla 2021 (t. j. v sobotu). Posledná rozlúčka sa začne o 13.30 hod. krátkou pobožnosťou v evanjelickom kostole v Sobotišti a o 14.00 hod. bude pokračovať kázňou pri hrobe na miestnom cintoríne.

Smútočný oznam

(viac…)

Smútočný oznam

Oznamujeme občanom, že vo veku 88 rokov zomrela p. Mária Mičková, naposledy bytom Sobotište 333. Pohreb zosnulej bude v úzkom kruhu rodiny dňa 5.2.2021 (t.j. piatok) o 14.00 hod. na cintoríne v Sobotišti. 

Smútočný oznam

Oznamujeme občanom, že vo veku 77 rokov zomrela naša občianka p. Mária Gáthová, naposledy bytom Sobotište 29. Pohreb zosnulej bude 7.1.2020 o 13.00 hod. v DS v Prenčove.