Úvod

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou – Polyfunkčný objekt: SO 01 Dielňa pre diagnostiku tlmičov, samostatná bytová jednotka – na pozemku parc. č. 803/24 (KN-C) v kat…. viac »

Hlásenie – 23.3.2018

Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča Sobotište oznamuje svojim členom, že v dňoch od 26.3. a 27.3.2018, t.j. pondelok a utorok sa na úseku rastlinnej výroby budú v čase od 8.00 hod. – 14.00 hod. upisovať… viac »

Hlásenie 20.3.2018

Riaditeľ ZŠ Sobotište, z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka z JS a Matematiky – MONITOR 9, vyhlasuje na stredu 21.3.2018 pre žiakov 1.-8. ročníka riaditeľské voľno. ZO Jednoty dôchodcov Sobotište pozýva… viac »


Stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10