Vyhlášky ÚVZ SR č. 10/2022, 11/2022, č. 12/2022, č. 13/2022, č. 14/2022, č. 15/2022

  • 10/2022 V. v. SR – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR platná od 4.2.2022. (Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 268/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 308/2021 V. v. SR) – celé znenie vyhlášky č. 10/2022 -TU
  • 11/2022 V. v. SR – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí platná od 1.2.2022 – celé znenie vyhlášky č. 11/2022-TU
  • 12/2022 V. v. SR – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 238/2021 V. v. SR,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti platná od 1.2.2022 – celé znenie vyhlášky č. 12/2022-TU
  • 13/2022 V. v. SR – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok platná od 1.2.2022 – celé znenie vyhlášky č. 13/2022-TU
  • 14/2022 V. v. SR – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 257/2021 V. v. SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocniciach pre obvinených a odsúdených  platná od 1.2.2022 – celé znenie vyhlášky č. 14/2022-TU
  • 15/2022 V. v. SR – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďujú dočasné opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa platná od 1.2.2022 – celé znenie vyhlášky – 15/2022-TU
Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...