ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V NAŠEJ OBCI OD 1.6.2023

Vzhľadom na to, že sa súčasná praktická lekárka, MUDr. Dederová, rozhodla ukončiť činnosť svojej ambulancie v našej obci k 31. 5. 2023, čo aj oznámila na odbor zdravotníctva VÚC Trnava, ktorý je zodpovedný za zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti na území Trnavského kraja, navštívil starosta obce odbor zdravotníctva TTSK, kde bol informovaný, že vzhľadom na nedostatok praktických lekárov bude obvod po MUDr. Dederovej pripojený k obvodu niektorého zo senických praktických lekárov. Následne sme dostali z VÚC Trnava informáciu, že tento obvod prevezme MUDr. Ziman (Winterklinik s.r.o., Hurbanova 2827/2A, Senica). Starosta obce sa spojil priamo s Winterklinik s.r.o. s požiadavkou na zabezpečenie prevádzky ordinácie praktického lekára pre dospelých v našej obci aspoň po niektoré dni v týždni. Bohužiaľ, v tejto chvíli na túto našu požiadavku Winterklinik s.r.o. nepristúpili.

Sme si vedomí toho, že vzniknutá situácia je pre mnohých, predovšetkým starších obyvateľov našej obce nepríjemná a snažíme sa preto komunikovať aj s ďalšími starostami v regióne, ktorých sa tento problém tiež týka a hľadáme spoločne riešenie.

Bohužiaľ, veľký nedostatok praktických lekárov na Slovensku je smutná skutočnosť, ktorú naša obec nezavinila a ani nemá vplyv na jej vyriešenie. Zároveň obec Sobotište nemá vo svojom vlastníctve ordináciu, čo nám komplikuje situáciu vo vyjednávaní s lekármi.

Chceme ale uistiť občanov, že v prípade, ak by sa našiel lekár, ktorý by mal záujem v Sobotišti pôsobiť, budeme sa s poslancami snažiť vytvoriť také podmienky, aby ordinácia praktického lekára v obci opäť (aspoň po niektoré dni v týždni) fungovala.

Vladimír Kružík, starosta obce

*****************************

MUDr. Martin Ziman – všeobecná ambulancia pre dospelých (Winterklinik s.r.o.)
Hurbanova  2827/2A, Senica – vedľa OD Perla, nad lekárňou Melissa
Tel. 034/653 8134

Ordinačné hodiny:

Pondelok – 7:00-13:00
Utorok – 7:00-13:00  ||  13:30-16:00
Streda – 7:00-13:00
Štvrtok – 7:00-13:00  ||  13:30-16:00
Piatok – 7:00-13:00

(zdroj: www.e-vuc.sk/)

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...