Vývoz žúmp

Vážení občania, momentálne prebiehajú rokovania o zabezpečení vývozu splaškových vôd s prevádzkovateľmi najbližších čističiek odpadových vôd (ČOV).

V prípade, že potrebujete vyviezť vašu žumpu, obráťte sa prosím na niektorého zo súkromných poskytovateľov tejto služby. Je však potrebné, aby vám tento poskytovateľ taktiež zabezpečil potvrdenie o likvidácii odpadových vôd v čističke, ktoré si prosím uschovajte.

V najbližších dňoch dostanete do svojich poštových schránok informáciu o celej situácii a tiež o možnostiach, aké má obec a jej obyvatelia.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...