Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36361518

Líniová stavba:

  • SA_A1_Vrbovce, Vápeník, VNK, TS, NNK
  • SO 01 – VN rozvody
  • SO 02 – NN rozvody
  • PS 01 – Transformačná stanica
  • SO 26 – HDPE chránička pre optický kábel

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním SA A1 Vrbovce Vapenik VNKTSNNK-ZsDis -LivEPI-liniova stavba

Situácia 220702-UC0010-04_SS c.1

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...