Dotazník – príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Vážení občania, obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri tvorbe Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sobotište na roky 2023 – 2030. 

Viete aké je poslanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) ?

  • PHSR je strategickým dokumentom pri určovaní smerovania ďalšieho rozvoja územia obce, ktorým sa riadia zástupcovia obce pri výkone svojej činnosti a rozhodovaní a odzrkadľuje potreby obyvateľov obce.  Je jedným z hlavným nástrojov, prostredníctvom ktorého obec zabezpečuje regionálny rozvoj. 

Záleží vám na rozvoji našej obce? Chcete svojimi nápadmi a návrhmi prispieť k jej napredovaniu? Máte záujem na tom, aby v našej obci či blízkom okolí bol dostatok pracovných príležitostí, športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia, kvalitné školy, materské školy či dostupné zariadenia sociálnej starostlivosti?

  • Využite možnosť zapojiť sa do rozhodovania o rozvoji obce a vyplňte nasledovný dotazník! Veríme, že každý, komu záleží na rozvoji obce, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka a bude sa tak zároveň spolupodieľať i na vytvorení ďalšieho strategického dokumentu pod názvom Integrovaná stratégia rozvoja územia Kopaničiarskeho regiónu pre roky 2023 -2030, ktorý by mal Vaše predstavy a potreby o rozvoji regiónu zdokumentovať a následne ich za finančnej pomoci EU či štátneho rozpočtu, v čo najväčšej miere pretaviť do roku 2030 do reality. 

Dotazník  – prieskum názorov občanov si môžete stiahnuť TU !!!

Dotazník je k dispozícii aj v papierovej forme, vyzdvihnúť si ho môžete na obecnom úrade. 

Vyplnený dotazník môžete odovzdať na obecnom úrade (prípadne vhodiť do schránky pri vchode do budovy obecného úradu) alebo p. Štefečkovej (Sobotište s. č. 266). Ak vyplníte dotazník elektronicky, netreba ho odovzdávať v papierovej forme, stačí ho zaslať mailom na peter.nemcek@kopaniciarskyregion.sk

 

Ďakujeme za vyplnenie dotazníka !

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...