Dotácia na stravu – zmeny od 1.5.2023

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Deťom budú tlačivá (žiadosť o dotáciu – návratka) poskytnuté v MŠ a v ZŠ.

Podrobnejšie informácie sú uvedené priamo v žiadosti o dotáciu. Žiadosť si môžete stiahnuť  TU !!!

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...