Bezplatné dlhové poradenstvo v Senici

Pobočka Bezplatného dlhového poradenstva v Senici bola zriadená Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pod záštitou Ministerstva PSVR SR. Bezplatná dlhová poradňa je zriadená za účelom pomoci nadmerne zadlženým občanom Slovenskej republiky. Zároveň plní úlohu prevencie vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva.            

Pobočka Bezplatného dlhového poradenstva sídli v meste Senica, v budove Allianz – Slovenskej poisťovne, na Štefánikovej ulici 698/7, vchod od notára, na 2.NP.

Leták -pdf

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...