40. ročník Sobotištské 15-ky

Informácie k pochodu

ŠTARTOVNÉ: 2 eura – zaplatením štartovného podporíte našich turistov v ich práci pri obnove turistického značenia, útulne pod Uchánkom, vyhliadky Ovčinec, prameňa v Závrší a studničky Kulifajky. Ďakujeme!

ŠTART:  8. 5. 2024  (t. j. streda) od 6:00 do 12:00 v Kultúrnom dome Sobotište

CIEĽ: do 17:00 v Kultúrnom dome Sobotište

OBČERSTVENIE: občerstvenie v priestoroch štartu a cieľa je zabezpečené formou bufetu. Na každej trase je minimálne jedna možnosť občerstvenia, o čom nájdete informáciu vo “svojej” účastníckej karte.

TRATE: 10 km, 12 km, 15 km, 30 km, 50 km.

Pochod je zaradený do seriálu medzinárodných pochodov IVV. Všetky trasy vedú po turisticky značených trasách (TZT).

Podrobný popis “svojej” trasy spolu s mapkou nájdete na účastníckej karte, ktorú dostanete pri prezentácii. Po odovzdaní účastníckej karty dostanete diplom.

SUVENÍR: džbánok habánskej keramiky

Vedúci: Ing. Juraj Koba, 906 05 Sobotište 72, tel.: 034 628 2716, 0904 212 381.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...