Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Senica

Mohlo by Vás zaujímať...