Oznámenie o strategickom dokumente – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Podbranč na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2040

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Podbranč na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2040 – oznámenie o strategickom dokumente, informácie ku konzultáciám, oznámenie adresy na predkladanie stanovísk verejnosti v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov – je sprístupnené na web. stránke Ministerstva životného prostredia www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-podbranc-na-roky

 

Zverejnené: 03.04.2024

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...