Hlásenie – 3.1.2018

  • Dobrovoľný hasičský zbor Sobotište pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 6. januára 2018 o 15.00 hod. na hasičskej zbrojnici v Sobotišti. Členské príspevky na rok 2018 – 2 €. Účasť vo vychádzkovej rovnošate.
  • ZO SZCH Sobotište pozýva občanov na XVI. Oblastnú výstavu holubov a XIX. Miestnu výstavu králikov a hydiny, ktorá sa bude konať 6. – 7. januára 2018 v priestoroch KD Sobotište.   Otvorené pre verejnosť:   sobota 7.00 – 19.00 hod.   nedeľa 7.00 – 16.00 hod.
Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...