Hlásenie 14.1.2021

Oznamujeme rodičom, že Materská škola Sobotište bude na základe rozhodnutia ministra školstva aj od pondelka 18. januára 2021 v prevádzke len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, polícia, požiarnici, vojsko) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým obom povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu. Čiže podmienky prevádzky škôlky z tohto týždňa zostávajú v platnosti aj naďalej.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...