Hlásenie 12. 3. 2024

Od 13. 3. 2024 (t. j. od stredy) budú pracovníci obce označovať čipom smetné nádoby. Žiadame Vás vyložiť smetné nádoby pred dom a umiestniť ich tak, ako ich mávate vždy pripravené k vývozu. Ak ste požiadali o výmenu smetnej nádoby, takisto ju vyložte pred dom. Smetnú nádobu Vám najskôr vymeníme a následne Vám novú očipujeme. Ak sa na stojisku nachádzajú viaceré smetné nádoby, označte ich tak, aby bolo zrejmé, ku ktorému číslu domu a majiteľovi nádobu treba priradiť. Smetnú nádobu neodvážajte z miesta vývozu, pokiaľ ju nebudete mať označenú čipom. Je možné, že nádoby sa budú čipovať aj viac dní. Čip je nálepka o veľkosti 10 x 5 cm, obsahuje názov a erb obce, sedemmiestne evidenčné číslo a QR kód.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...