Nové informácie k nástupu detí do MŠ

Oznamujeme rodičom, že základe usmernenia MŠVVaŠ SR bude materská škola od 8. 2. 2021 v prevádzke pre všetky deti:

  • dieťa vstupuje do materskej školy úplne zdravé, bez príznakov akejkoľvek choroby (kašeľ, výtok z nosa, zapálené oči, žalúdočné problémy, hnačka a iné infekčné choroby). Pani učiteľky v triedach budú realizovať ranný filter a majú právo dieťa s príznakmi choroby neprebrať, prípadne telefonicky informovať zákonného zástupcu, aby si prišiel vyzdvihnúť dieťa s príznakmi choroby.

Podmienkou je negatívny test zákonného zástupcu a všetkých, ktorí vstupujú do materskej školy (babka, dedko, ujo, teta, starší súrodenec). Test má platnosť 7 dní a treba doložiť kópiu/-ie k čestnému prehláseniu.

Viac tu: ms-sobotiste.webnode.cz/

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...