Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní

Mohlo by Vás zaujímať...