Materská škola v Sobotišti – znovuotvorenie od 11.1.2021

Oznamujeme rodičom, že Materská škola Sobotište bude na základe rozhodnutia ministra školstva v prevádzke od pondelka 11. 01.2021 pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, polícia, požiarnici, vojsko) a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu (ani jeden z rodičov). Viac tu: www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/

Zákonní zástupcovia detí prinesú vyplnené  tlačivo o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré je zverejnené na webovej stránke materskej školy – www.mssobotiste.sk/

 

  • Od. 11. do 18. 01. 2021 bude zákonným zástupcom detí vyplácaná pandemická OČR.

 

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...