Hlásenie 8.1.2020

  • ZO Jednoty dôchodcov Sobotište pozýva svojich členov na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2020 (t. j. sobota), o 16.00 hod., v Hostinci U Majera.
  • DHZ Sobotište pozýva svojich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 11. januára 2020, o 15.00 hod., na hasičskej zbrojnici v Sobotišti. Účasť je vo vychádzkovej rovnošate. Prineste si 5,- € na členské príspevky na rok 2020.
Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...