!!! Zmena – testovanie 1.5.2021 bude

Vzhľadnom na prijatie novej vyhlášky ÚVZ SR č. 197/2021, ktorá nadobudla účinnosť 29. apríla 2021 a na skutočnosť, že susedný okres Myjava naďalej zostáva v bordovej farbe, čo znamená, že občania pracujúci v tomto okrese musia mať pri vstupe na pracovisko 7-dňový negatívny test na ochorenie COVID-19, sa obec na základe požiadaviek občanov rozhodla o zriadení MOBILNÉHO ODBEROVÉHO MIESTA.
 
Mobilné odberové miesto bude zriadené 1.5.2021 t.j. v sobotu v kultúrnom dome v Sobotišti. Testovanie bude prebiehať v čase od 8.00 hod. – do 13.00 hod.

Mobilné odberové miesto bude fungovať bez objednania a bude k dispozícií všetkým, ktorí potrebujú potvrdenie o vykonaní antigénového testu na ochorenie COVID-19.

 
👉 Podľa vyhl. ÚVZ SR č. 197/2021 zákaz vstupu do vonkajších a vnútorných priestorov sa nevzťahuje napríklad na:
  • osoby nad 65 rokov veku,
  • vstup do maloobchodnej predajne/prevádzky za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív pre zvieratá, doplnenie pohonných hmôt), pozn. do ostatných maloobchodných prevádzok potrebujete 7-dňový test
Pre II. stupeň varovania (pozn. okres Senica je od 3.5.2021 zaradený do II. stupňa varovania) sa zákaz vstupu nevzťahuje napríklad na:
  • vstup dieťaťa do materskej školy, žiaka I. stupňa do školy, žiaka II. stupňa ZŠ
  • vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa, ak sa zamestnanec preukáže potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu nie starším ako 14 dní
  • atď….
Celé znenie vyhlášky nájdete TU!
Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...