Kultúrny dom

Kultúrny dom sa nachádza v peknom a tichom prostredí parku v centre obce.

Súčasťou parku je kaštieľ a detské ihrisko s celoročnou prevádzkou.

Kultúrny dom prešiel v poslednom období viacerými stavebnými úpravami (výmena okien, dlažby, vymaľovanie, rekonštrukcia sociálneho zariadenia, rekonštrukcia vstupu, terasy, úprava okolia), ktorými sa značne zmodernizoval a zveľadil.

Je využívaný na poriadanie plesov, svadobných hostín, rodinných osláv, stužkových, konajú sa tu divadelné predstavenia, výstavy, konferencie, semináre a iné kultúrno-spoločenské podujatia.

Kapacita kultúrneho domu je 300 miest, k dispozícii je malá sála, veľká sála, ktorej súčasťou je javisko pre živú hudbu a v prípade potreby i kuchyňa s vybavením a riadom (taniere, príbory, poháre, misy, džbány).

Priestory kultúrneho domu prenajíma a rezervuje Obecný úrad v Sobotišti, bližšie informácie na t.č. 034/6282102.

Obsadenosť kultúrneho domu

PUSŠPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Dostupný
Rezervovaný
Rezervovaný kultúrnou komisiou
Rezervovaný pre súkromné podujatie
Rezervovaný pre verejné podujatie
Nedostupný z technických dôvodov
Nedostupný pre voľby

 

Cenník platný od 1.1.2016

Nájom

Podujatie Malá sála Veľká sála
Ples, zábava, diskotéka 100,00 €
Školenie, prezentácia, predaj 5,00 €/1 hod. 8,00 €/1 hod.
Všetky ostatné akcie (svadby, rodinná oslava, kar, stužková, charitatívne akcie…) 10,00 € 45,00 €

Oslobodenie od nájmu

  • prvá akcia spoločenskej organizácie obce Sobotište v kalendárnom roku
  • každá ďalšia akcia spoločenskej organizácie obce Sobotište z ceny nájmu 50%

Požičovné

Položka Cena
Príbor, sklo, porcelán 0,02 € / 1 ks
Ostatný a nový riad 0,03 € / 1 ks
Varič 0,70 € / 1 ks
Obrus (pôvodný) 0,25 € / 1 ks
Stôl 1,00 € / 1 ks
Stolička 0,50 € / 1 ks
Ozvučenie 7,00 € za akciu v kultúrnom dome

Vyššie uvedený inventár sa nepožičiava mimo kultúrneho domu (výnimočne je možné riad požičať obyvateľom Sobotišťa len so súhlasom starostu obce)

Prevádzkové náklady

  • elektrická energia
  • kúrenie
  • čistenie obrusov
  • triedenie komunálneho odpadu (vrecia)

Upratovanie

Miestnosť Cena
WC 15,00 €
Malá sála 5,00 €
Veľká sála 20,00 €
Kuchyňa 15,00 €
Vestibul 5,00 €
Poschodie (schodisko vestibul, balkón, šatňa, kancelária) 12,00 €

Spoločenské organizácie obce Sobotište majú nárok na zľavu 50% z ceny upratovania.

Fotogaléria