Útulňa pod Uchánkom je obnovená

útulňa

Útulňa pod Uchánkom (490 m n.m.)

Prvú útulňu postavili občania Sobotišťa za podpory Konta Orange a Roľníckeho družstva Samuela Jurkoviča Sobotište, Obecného úradu Sobotište, Poľovníckeho združenia Sobotište, Obecného úradu Podbranč,  predajne Elektro Sukupčák a Dedera,  podnikateľa Milana Laláka – stravovacie služby Senica  a Tatrabanky Senica.  Materiál na výstavbu útulne bol získaný  z rozvalín starého kopaničiarskeho domu Milana Ševčíka, ktorý bol postavený začiatkom 20. stor. a zo zbúraného prístrešku píly–gátra pána Pavla Rybnikára–mlynára z Podbranča, časti Horná Dolina. Na stavbe prvej útulne sa podieľali: Ladislav Baumgartner, Viliam Bílik, Jaroslav Bittner, Miroslav Bosák, Ivan Černek, Ing. Peter Dedera, Jaroslav Hyža, Ing. Pavol Hurbánek, Miroslav Havlík, Miroslav Hurbánek, Marek Hurban, Andrej Jurkáček, Juraj Koba ml., Ing. Juraj Koba, Pavol Kuba, Peter Kubíček, Jozef Kubíček st., Jozef Kubíček ml., Vladimír Kutálek, Ján Kaňa, Jozef Mravec, Ján Oravec, Milan Olša, Miroslav Pradlovský, Miroslav Sukupčák, Ivan Sukupčák,  Pavol Slezák, Jaroslav Slezák, Pavol Slezák, Ľubomír Šraga a Martin Šustek.

utulna

V mesiaci február 2015 útulňu podpálili neznámi páchatelia a útulňa zhorela. Už v marci 2015 Klub slovenských turistov Sobotište /KST/ vyhlásil verejnú zbierku na obnovu útulne.  Verejná zbierka bola úspešná a sobotištskí turisti aj touto cestou ďakujú všetkým darcom. Obnova útulne začala v auguste vyčistením zhoreniska a pokračovala v septembri postavením konštrukcie a strechy. Krytinu na strechu darovala rodina Holých zo Sobotišťa. Materiál a odborné tesárske práce zabezpečil Ľubomír Krček a Miroslav Mareček.  Na obnove útulne sa podieľali: Ladislav Baumgartner, Viliam Bílik, Jaroslav Bittner, Štefan Čederle, Ing. Pavol Hurbánek, Alojz Jelínek, Ing. Juraj Koba,  Martin Kutálek st.,  Ján Oravec, Pavol Slezák, Ing. Eduard Wény. Dopravu materiálu zabezpečilo Roľnícke družstvo Sobotište. Všetky práce organizoval a  zabezpečoval Klub slovenských turistov Sobotište.

utulna

 

Pravidlá využívania Útulne pod Uchánkom

  1. Útulňa je majetkom KST Sobotište. KST Sobotište ma právo kontrolovať dodržiavanie nižšie uvedených pravidiel a v prípade ich nedodržiavania žiadať návštevníkov útulne o nápravu alebo o opustenie priestorov útulne.
  2. Útulňa nie je určená na viacdenné pobyty – nie je chatou.
  3. V útulni je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom!  Ak chcete založiť   oheň, urobte tak na vybudovanom ohnisku! Oheň pri svojom odchode uhaste a ohnisko vyčistite!
  4. Všetky odpadky si zoberte pri odchode so sebou.
  5. Používajte vybudované suché WC.

Upozornenie motoristom

Klub slovenských turistov Sobotište upozorňuje motoristov na zákaz vjazdu motorovými vozidlami k útulni. Tento zákaz vjazdu platí v zmysle zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z., § 31 a zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z., § 4, časť 3.  Dodržiavanie tohto zákazu bude KST Sobotište monitorovať po dohode s Obvodným oddelením Policajného zboru Senica.

31. december 2015

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...