Prameň Závršie

 Tento prameň má viacero názvov. Obyvatelia miestnej časti Sobotišťa-Javorec ho nazývajú Savarka, Slovenský hydrometeorologický ústav ho eviduje pod číslom 52 ako Sobotište – Janíkov mlyn a my /Klub slovenských turistov Sobotište/ ho nazývame tak, ako túto časť chotára Sobotišťa poznajú všetci Sobotišťania – Závršie.

     Voda z prameňa slúži hlavne tunajším obyvateľom a v minulosti aj správcovi lesa, horárovi, ktorý s rodinou býval v dome na okraji hory – nad poľom, teraz už lúkou Pod jágerňou.

     Od roku 1970 prameň sleduje Slovenský hydrometeorologický ústav. Vyviera vo výške 300 m n.m. Raz týždenne sa meria jeho výdatnosť v litroch za sekundu a teplota vody. Historické minimum výdatnosti bolo dosiahnuté 0,15 litra za sekundu a maximum 1,85 litra za sekundu.

     Prameň obnovil Klub slovenských turistov Sobotište v mesiaci jún 2018 zo svojich prostriedkov za pomoci Roľníckeho družstva Sobotište, Dobrovoľného hasičského zboru Sobotište,  Artura Iwanieca a občanov Sobotišťa /Ladislav Baumgartner, Viliam Bílik, Štefan Čederle, Ing. Pavel Hurbánek, Alojz Jelínek,  Ing. Martin Klvač, Ing. Juraj Koba, Peter Kubíček, Ján Oravec, Ľubomír Pleša, Rudolf Rigáň, Pavol Slezák,  Peter Štefek/.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...