Sme pripojení do siete eduroam®

eduroam® je medzinárodný projekt na podporu mobility a roamingu v národných výskumných a vzdelávacích sieťach (NREN). Na Slovensku tento projekt zastrešuje SANET.

Používanie roamingu je jednoduché, správne nakonfigurované zariadenie účastníka sa automaticky pripojí, len čo je k dispozícii sieť eduroam®. Funguje to podobne ako roamingové pripojenie do sietí zahraničných mobilných operátorov. Odtiaľ pochádza skratka: education roaming. Upozorňujeme, že prístup do siete eduroam je možný len s prístupovými údajmi od poskytovateľa identity zapojeného do projektu eduroam – to sú napríklad školy, univerzity, výskumné pracoviská a pod.

K dispozícii je IPv4 konektivita (z dôvodu nedostatku globálnych adries sa používa preklad adries – NAT) a IPv6 konektivita (ručne tunelovaná tunelom od vpsFree.cz, z.s.).

Konektivita je zabezpečená optickou linkou od Slovak Telekom. V sieti aplikujeme pravidlá QoS a firewall. Odporúčame však používanie AV softvéru na vlastnom zariadení.

Wi-Fi SSID eduroam je vysielané v obecnej knižnici, v materskej škole, kultúrnom dome a v priestoroch obecného úradu. 


V prípade problémov so sieťou kontaktujte správcu:

Ondrej Vrábel, ondrej.vrabel@sobotiste.sk