Úvod

Hlásenie – 29.3.2018

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Sobotište pozýva svojich členov na brigádu – zber odpadov, ktorá sa uskutoční dňa 4. apríla 2018 t.j. streda o 16.00 hod. Zraz účastníkov brigády je na námestí v Sobotišti.…

Hlásenie 28.3.2018

TJ Družstevník Sobotište Vás pozýva na prvý domáci majstrovský zápas mužstva dospelých, ktorý sa uskutoční v nedeľu 1. apríla 2018 o 16.00 hod. Mužstvo dospelých privíta FK Smrdáky. Oznamujeme Vám, že sa našiel zväzok…

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou – Polyfunkčný objekt: SO 01 Dielňa pre diagnostiku tlmičov, samostatná bytová jednotka – na pozemku parc. č. 803/24 (KN-C) v kat.…

Hlásenie – 23.3.2018

Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča Sobotište oznamuje svojim členom, že v dňoch od 26.3. a 27.3.2018, t.j. pondelok a utorok sa na úseku rastlinnej výroby budú v čase od 8.00 hod. – 14.00 hod. upisovať…

Hlásenie 20.3.2018

Riaditeľ ZŠ Sobotište, z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka z JS a Matematiky – MONITOR 9, vyhlasuje na stredu 21.3.2018 pre žiakov 1.-8. ročníka riaditeľské voľno. ZO Jednoty dôchodcov Sobotište pozýva…


Stránky: