Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením

Mohlo by Vás zaujímať...