Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania

Žiadateľ: Nadácia Tri klenoty, IČO: 52767396, Bratislava, Kuzmányho 840/14 zastúpená splnomocnencom: DIPA, s.r.o., IČO: 36279188, Senica, Dr. I. Horvátha 887/30

Stavba: Rekreačné zariadenie Javorec – prestavba, prístavba a nadstavba jestvujúcich rodinných domov č. 549 a 540 a hospodárskych budov:

  • Rekreačný objekt A – prestavba RD č. 539 a 540,
  • Rekreačný objekt B – prestavba hospodárskej budovy bez s.č.,
  • Rekreačný objekt C – prestavba hospodárskej budovy bez s.č.,
  • Rekreačný objekt D – prestavba hospodárskej budovy bez s.č.

Č. j.:  SOÚ-875/2021-PEA

Zverejnené od 03.05.2021 – 18.05.2021

Verejná vyhláška – celé znenie – pdf

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...