Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

Stavebník: Peter Balco, Jana Balcová, Bratislava

Stavba:  Rekreačná chata, garáž a dielňa, Komunikácia a spevnené plochy 

Č. j.: OVŽPaD/MIH/2021/655, vydané 21.06.2021

Zverejnené od 23.06.2021 – 08.07.2021

Verejná vyhláška je dostupná: TU

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...