Verejná vyhláška – stavebné povolenie

Stavebník: Ing. Miloš Fojtlín

Stavba: Rodinný dom  a garáž na pozemkoch parc. č. 691/1, 691/2, kat. úz. Sobotište

Stavebné povolenie č. j.: SOÚ-1779/2022-PEA, zo dňa 30.11.2022

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie je dostupné – TU!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...