Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Stavebník: Obec Sobotište, č. 11, 906 05 Sobotište, IČO: 310018

Líniová stavba:  Sobotište – splašková kanalizácia – časť splaškovej kanalizácie výtlaku V28 – V0 + prečerpávacia stanica

Č.j. OU-SE-OSZP-2022/016083-002, zo dňa 06. 12. 2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA  – Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania, Sobotište – splašková kanalizácia – časť splaškovej kanalizácie výtlaku V28 – V0 + prečerpávacia stanica – je dostupná TU!!

Zverejnené: 9.12.2022

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...