Stavebné povolenie – verejná vyhláška

Stavba: Rekreačné zariadenie Javorec – prestavba, prístavba a nadstavba jestvujúcich rodinných domov č. 539 a 540 a hospodárskych budov

Stavebník: Nadácia Tri klenoty, IČO: 52767396, 811 06  Bratislava, Kuzmányho 840/14, zastúpená splnomocnencom: DIPA, s.r.o., IČO: 36279188, 905 01 Senica, Dr. I. Horvátha 887/30 zastúpená konateľom Ondrejom Danadom,

Stavba: „Rekreačné zariadenie Javorec – prestavba, prístavba a nadstavba jestvujúcich rodinných domov č. 539 a 540 a hospodárskych budov: 

  • Rekreačný objekt A – prestavba rodinného domu č. 539 a 540,
  • Rekreačný objekt B – prestavba hospodárskej budovy bez s.č.,
  • Rekreačný objekt C – prestavba hospodárskej budovy bez s.č.,
  • Rekreačný objekt D – prestavba hospodárskej budovy bez s.č.“

Umiestnenie: h parc. č. 3483, 3508, 3479, 3484  (KN-C) v katastrálnom území Sobotište 

č. rozhodnutia: SOÚ-242/2022-PEA, vydané dňa 15.12.2022

Verejná vyhláška – stavebné povolenie dostupné TU!

Zverejnené: 16.12.2022

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...