Oznámenie o strategickom dokumente – Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce VRBOVCE

Mohlo by Vás zaujímať...