Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe

Opis predmetu dražby:

  • Rodinný dom súp. č. 90, pozemok parc. č. 362, o celkovej výmere 68 m2, kat. úz. Sobotište

Zverejnené: 11.4.2023

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe – TU!

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...