Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Mohlo by Vás zaujímať...