Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

Mohlo by Vás zaujímať...