Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje verejnosti, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 25.03.2022 bez dodávky elektriny v čase od 08:00:00 hod. do 11:00:00 hod. lokality:  

súp. č. 672, súp. č. 673, súp. č. 674, súp. č. 711.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...