OZNÁMENIE obce Sobotište prenajať svoj majetok v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mohlo by Vás zaujímať...