Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 z.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním verejnou vyhláškou

Stavebník: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, zastúpená LiV-EPI, s.r.o., Bratislava

Názov líniovej stavby: SA_Sobotište, Kubíčkovci, VNK, TS

Č. j. SOÚ-1023/2024 – PEA

Zverejnené: 29.04.2024

Oznámenie verejnou vyhláškou – dokument v pdf

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...