Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

Mohlo by Vás zaujímať...